Make your own free website on Tripod.com

MSSD

REKOD-REKOD KEJOHANAN  BORANG SEKOLAH RENDAH  

BORANG SEKOLAH MENENGAH

 

BORANG DAERAH

(fail zip.exe)

KEMBALI

SILA BACA ARAHAN DI BAWAH APABILA MEMBUKA PROGRAM PENDAFTARAN PESERTA YANG TELAH DIMUAT TURUN

LANGKAH PENGGUNAAN ( OFFICE XP )

Sebelum menggunakan program ini,anda perlu membetulkan setting program excel dalam komputer anda. Ini kerana program ini dijalankan menggunakan pengaturcaraan VB Excel. Langkah yang perlu dilakukan adalah seperti berikut:-

 

1.     Klik program Excel

2.     Klik pada menu Tools

3.     Pilih Option dan klik

4.     Pilih Tab Security dan klik

5.     Pilih butang Macro Security dan klik

6.     Pilih Medium atau Low dan klik OK.

a.      Jika anda memilih Medium, setiap kali program ini dilancarkan terdapat arahan enable macros dan disenable macros. Anda perlu klik enable macros untuk menggunakan program ini.

b.     Jika anda memilih Low. Excel secara automatik melancarkan program ini.

c.      Anda tidak perlu bimbang program ini bebas dari virus dan VB Excel yang digunakan adalah sah.

d.  Exit program excel

7.     Un zip kan fail yang terdapat dalam disket.

8.     Setelah siap copy fail tersebut dalam disket dan hantar.

 

Terima Kasih……