Make your own free website on Tripod.com

Antaramuka kelas menyediakan 10 kelas yang boleh dinamakan mengikut kelas sekolah guru dengan mengklik menu setting maklumat.Kelas boleh dikategorikan dengan kedudukan cemerlang bagi kelas A dan lemah bagi kelas J.

Menu preview statistik akan memaparkan statistik jumlah murid mengikut bangsa dan jantina, peratus kelulusan subjek dan senarai nama bagi 10 murid terbaik dalam darjah.

Menu preview keputusan keseluruhan menyediakan kemudahan guru bagi menentukan bilangan murid untuk tahun hadapan dan susunan murid dalam kelas mengikut keputusan cemerlang hingga ke lemah.

KEMBALI