Make your own free website on Tripod.com

BORANG MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH

 

NAMA SEKOLAH :_____________________________________________________

ALAMAT :_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

NAMA GURU S/U PEPERIKSAAN :_______________________________________________

 

NO TELEFON SEKOLAH :__________________ NO TEL GURU :______________________

 

1. Sila Tandakan bagi subjek yang terdapat dalam buku laporan murid (report card):

 

TAHUN 1

 

 

Bahasa Melayu (Pem)

 

 

 

Matematik

 

 

Pendidikan Seni

 

 

Bahasa Melayu (Pen)

 

 

 

Sains

 

 

Pendidikan Muzik

 

 

Bahasa Melayu (Ejaan)

 

 

 

Pelajaran Sivik

 

 

Pendidikan Jasmani

 

 

BM (Bacaan & Lisan)

 

 

 

Agama Islam

 

 

 

 

 

Bahasa Inggeris

 

 

 

Moral

 

 

 

 

 

Bahasa Inggeris (Spelling)

 

 

 

Bahasa Tamil

 

 

 

 

 

BI (Oral & Reading)

 

 

 

Bahasa Cina

 

 

 

 

TAHUN 2

 

 

Bahasa Melayu (Pem)

 

 

 

Matematik

 

 

Pendidikan Seni

 

 

Bahasa Melayu (Pen)

 

 

 

Sains

 

 

Pendidikan Muzik

 

 

Bahasa Melayu (Ejaan)

 

 

 

Pelajaran Sivik

 

 

Pendidikan Jasmani

 

 

BM (Bacaan & Lisan)

 

 

 

Agama Islam

 

 

 

 

 

Bahasa Inggeris

 

 

 

Moral

 

 

 

 

 

Bahasa Inggeris (Spelling)

 

 

 

Bahasa Tamil

 

 

 

 

 

BI (Oral & Reading)

 

 

 

Bahasa Cina

 

 

 

 

TAHUN3

 

 

Bahasa Melayu (Pem)

 

 

 

Matematik

 

 

Pendidikan Seni

 

 

Bahasa Melayu (Pen)

 

 

 

Sains

 

 

Pendidikan Muzik

 

 

Bahasa Melayu (Ejaan)

 

 

 

Pelajaran Sivik

 

 

Pendidikan Jasmani

 

 

BM (Bacaan & Lisan)

 

 

 

Agama Islam

 

 

 

 

 

Bahasa Inggeris

 

 

 

Moral

 

 

 

 

 

Bahasa Inggeris (Spelling)

 

 

 

Bahasa Tamil

 

 

 

 

 

BI (Oral & Reading)

 

 

 

Bahasa Cina

 

 

 

 

TAHUN 4

 

 

Bahasa Melayu (Pem)

 

 

 

Matematik

 

 

Pendidikan Seni

 

 

Bahasa Melayu (Pen)

 

 

 

Sains

 

 

Pendidikan Muzik

 

 

Bahasa Melayu (Ejaan)

 

 

 

Pelajaran Sivik

 

 

Pendidikan Jasmani

 

 

BM (Bacaan & Lisan)

 

 

 

Agama Islam

 

 

Kemahiran Hidup

 

 

Bahasa Inggeris

 

 

 

Moral

 

 

Kajian Tempatan

 

 

Bahasa Inggeris (Spelling)

 

 

 

Bahasa Tamil

 

 

 

 

 

BI (Oral & Reading)

 

 

 

Bahasa Cina

 

 

 

 

TAHUN 5

 

 

Bahasa Melayu (Pem)

 

 

 

Matematik

 

 

Pendidikan Seni

 

 

Bahasa Melayu (Pen)

 

 

 

Sains

 

 

Pendidikan Muzik

 

 

Bahasa Melayu (Ejaan)

 

 

 

Pelajaran Sivik

 

 

Pendidikan Jasmani

 

 

BM (Bacaan & Lisan)

 

 

 

Agama Islam

 

 

Kemahiran Hidup

 

 

Bahasa Inggeris

 

 

 

Moral

 

 

Kajian Tempatan

 

 

Bahasa Inggeris (Spelling)

 

 

 

Bahasa Tamil

 

 

 

 

 

BI (Oral & Reading)

 

 

 

Bahasa Cina

 

 

 

 

TAHUN 6

 

 

Bahasa Melayu (Pem)

 

 

 

Matematik

 

 

Pendidikan Seni

 

 

Bahasa Melayu (Pen)

 

 

 

Sains

 

 

Pendidikan Muzik

 

 

Bahasa Melayu (Ejaan)

 

 

 

Pelajaran Sivik

 

 

Pendidikan Jasmani

 

 

BM (Bacaan & Lisan)

 

 

 

Agama Islam

 

 

Kemahiran Hidup

 

 

Bahasa Inggeris

 

 

 

Moral

 

 

Kajian Tempatan

 

 

Bahasa Inggeris (Spelling)

 

 

 

Bahasa Tamil

 

 

 

 

 

BI (Oral & Reading)

 

 

 

Bahasa Cina

 

 

 

2. Tandakan Subjek yang dikira markah bagi menentukan kedudukan murid dalam kelas dan darjah.

 

TAHUN 1

 

 

Bahasa Melayu (Pem)

 

 

 

Matematik

 

 

Pendidikan Seni

 

 

Bahasa Melayu (Pen)

 

 

 

Sains

 

 

Pendidikan Muzik

 

 

Bahasa Melayu (Ejaan)

 

 

 

Pelajaran Sivik

 

 

Pendidikan Jasmani

 

 

BM (Bacaan & Lisan)

 

 

 

Agama Islam

 

 

 

 

 

Bahasa Inggeris

 

 

 

Moral

 

 

 

 

 

Bahasa Inggeris (Spelling)

 

 

 

Bahasa Tamil

 

 

 

 

 

BI (Oral & Reading)

 

 

 

Bahasa Cina

 

 

 

 

TAHUN 2

 

 

Bahasa Melayu (Pem)

 

 

 

Matematik

 

 

Pendidikan Seni

 

 

Bahasa Melayu (Pen)

 

 

 

Sains

 

 

Pendidikan Muzik

 

 

Bahasa Melayu (Ejaan)

 

 

 

Pelajaran Sivik

 

 

Pendidikan Jasmani

 

 

BM (Bacaan & Lisan)

 

 

 

Agama Islam

 

 

 

 

 

Bahasa Inggeris

 

 

 

Moral

 

 

 

 

 

Bahasa Inggeris (Spelling)

 

 

 

Bahasa Tamil

 

 

 

 

 

BI (Oral & Reading)

 

 

 

Bahasa Cina

 

 

 

 

TAHUN3

 

 

Bahasa Melayu (Pem)

 

 

 

Matematik

 

 

Pendidikan Seni

 

 

Bahasa Melayu (Pen)

 

 

 

Sains

 

 

Pendidikan Muzik

 

 

Bahasa Melayu (Ejaan)

 

 

 

Pelajaran Sivik

 

 

Pendidikan Jasmani

 

 

BM (Bacaan & Lisan)

 

 

 

Agama Islam

 

 

 

 

 

Bahasa Inggeris

 

 

 

Moral

 

 

 

 

 

Bahasa Inggeris (Spelling)

 

 

 

Bahasa Tamil

 

 

 

 

 

BI (Oral & Reading)

 

 

 

Bahasa Cina

 

 

 

 

TAHUN 4

 

 

Bahasa Melayu (Pem)

 

 

 

Matematik

 

 

Pendidikan Seni

 

 

Bahasa Melayu (Pen)

 

 

 

Sains

 

 

Pendidikan Muzik

 

 

Bahasa Melayu (Ejaan)

 

 

 

Pelajaran Sivik

 

 

Pendidikan Jasmani

 

 

BM (Bacaan & Lisan)

 

 

 

Agama Islam

 

 

Kemahiran Hidup

 

 

Bahasa Inggeris

 

 

 

Moral

 

 

Kajian Tempatan

 

 

Bahasa Inggeris (Spelling)

 

 

 

Bahasa Tamil

 

 

 

 

 

BI (Oral & Reading)

 

 

 

Bahasa Cina

 

 

 

 

TAHUN 5

 

 

Bahasa Melayu (Pem)

 

 

 

Matematik

 

 

Pendidikan Seni

 

 

Bahasa Melayu (Pen)

 

 

 

Sains

 

 

Pendidikan Muzik

 

 

Bahasa Melayu (Ejaan)

 

 

 

Pelajaran Sivik

 

 

Pendidikan Jasmani

 

 

BM (Bacaan & Lisan)

 

 

 

Agama Islam

 

 

Kemahiran Hidup

 

 

Bahasa Inggeris

 

 

 

Moral

 

 

Kajian Tempatan

 

 

Bahasa Inggeris (Spelling)

 

 

 

Bahasa Tamil

 

 

 

 

 

BI (Oral & Reading)

 

 

 

Bahasa Cina

 

 

 

 

TAHUN 6

 

 

Bahasa Melayu (Pem)

 

 

 

Matematik

 

 

Pendidikan Seni

 

 

Bahasa Melayu (Pen)

 

 

 

Sains

 

 

Pendidikan Muzik

 

 

Bahasa Melayu (Ejaan)

 

 

 

Pelajaran Sivik

 

 

Pendidikan Jasmani

 

 

BM (Bacaan & Lisan)

 

 

 

Agama Islam

 

 

Kemahiran Hidup

 

 

Bahasa Inggeris

 

 

 

Moral

 

 

Kajian Tempatan

 

 

Bahasa Inggeris (Spelling)

 

 

 

Bahasa Tamil

 

 

 

 

 

BI (Oral & Reading)

 

 

 

Bahasa Cina

 

 

 

 

3. Terima kasih kerana melengkapkan borang ini.

4. Borang ini boleh dihantar melalui 2 cara iaitu melalui pos di alamat :

 

Abd Razak Sulaiman

Sekolah Kebangsaan Telok Pulai,

Taman Bertek, 41100 Klang.

Selangor.

 

ATAU

 

5. Dengan cara membuat bayaran secara "bank in" ke dalam akaun di bawah. Borang yang telah lengkap bolehlah di "attach" kan ke

    alamat email saya( aliffaisy@gmail.com).

 

Nama Bank: MayBank Berhad

No Akaun: 162218410218

Nama : Abd Razak Bin Sulaiman

 

Yang Benar,

 

 

.

( )

 

download borang sekolah rendah

KEMBALI