Make your own free website on Tripod.com

Graf menyediakan maklumat statistik jumlah bilangan gred subjek, peratus kelulusan subjek, bilangan murid mengikut jantina dan bangsa , senarai 10 pelajar terbaik dalam kelas dan graf bar peratus kelulusan mengikut subjek

KEMBALI