Make your own free website on Tripod.com

Latar Belakang

Program ini telah digunakan di Sekolah Kebangsaan Telok Pulai hampir 5 Tahun bermula dengan versi 1.28 hingga yang terkini versi 3.20. Sepanjang penggunaannya ia membantu guru dari segi masa pengurusan dalam pengiraan markah peperiksaan. Program ini menyediakan maklumat statistik, graf, kedudukan dalam kelas (KDK) dan kedudukan dalam darjah (KDD).

Untuk versi3.20 jumlah markah yang dikira adalah mengikut jadual dibawah:

PENGIRAAN MARKAH UNTUK MENENTUKAN KDK DAN KDD BAGI SEKOLAH RENDAH

Tahun BM(PEN) BM(PEM) B.INGGERIS MATEMATIK SAINS JUMLAH MARKAH
TAHUN 1   X X X X 400
TAHUN 2 X X X X X 500
TAHUN 3 X X X X X 500
TAHUN 4 X X X X X 500
TAHUN 5 X X X X X 500
TAHUN 6 X X X X X 500

PENGIRAAN MARKAH UNTUK MENENTUKAN KDK DAN KDD BAGI SEKOLAH MENENGAH

TINGKATAN BM BI M3 SN GEO SEJ SIVIK MORAL AGAMA KH P.SENI PJK JUMLAH MARKAH
TING 1 X X X X X X X X X X X X 1200
TING 2 X X X X X X X X X X X X 1200
TING 3 X X X X X X X X X X X X 1200

KEMBALI