Make your own free website on Tripod.com

Dalam marksheet kelas guru disediakan dengan kemudahan 4 jenis cetakan marksheet. Iaitu cetakan mengikut kedudukan dalam kelas, cetakan mengikut abjad dalam kumpulan lelaki dan perempuan, cetakan graf dan cetak senarai nama murid.

Adalah diingatkan sebelum mengisi markah murid, senarai nama murid perlu diisikan dahulu dan pastikan bilangan dan nama murid betul diisi dalam menu isi senarai nama murid. Semasa mengisi senarai nama guru perlu melengkapkan ruang jantina dan bangsa. Susunan nama murid dalam senarai nama akan dibuat secara automatik mengikut abjad. Guru tidak perlu bersusah-susah untuk menyusun sendiri.

KEMBALI